Plan konferencji.

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących ”Surdus Loquens” oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu...